De auteur kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid of de kwaliteit van de aangeboden informatie. Dit geld eveneens voor de inhoud en verwijzingen van links naar andere websites. Eisen van schadeloosstelling die voortvloeien uit het gebruik van informatie verstrekt op deze website zullen van de hand gewezen worden. Alle aanbiedingen op deze website zijn niet-bindend en zonder verplichting. Documenten op deze website, of delen ervan, inclusief alle aanbiedingen en informatie kunnen worden aangepast of veranderd zonder voorafgaande aankondiging.

De auteur heeft niet de intentie om auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken. Het auteursrecht voor alle door de auteur zelf samengestelde en geschreven informatie is gedeponeerd. Het gebruik of vermeerderen van objecten zoals beelden, grafieken, geluiden of teksten in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.